Facebook

Twitter
Facebook  Twitter

Linki do stron biblijnych i pokrewnych

STRONY Z TEKSTEM PISMA ŚWIĘTEGO

PROGRAMY

STRONY

 • Stowarzyszenie Biblistów Polskich
  (organizacja gremialna polskich biblistów duchownych i świeckich)
 • Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II
  (Publiczne stowarzyszenie wiernych erygowane przez Konferencję Episkopatu Polski, którego celem jest pogłębianie rozumienia Objawienia Pańskiego w świetle Pisma Świętego zgodnie z nauką Kościoła oraz kształtowanie duchowości i kultury biblijnej w duszpasterstwie, szczególnie kaznodziejstwie i katechezie, a także w indywidualnej formacji wiernych)
 • biblia.wiara.pl
  (Biblijny serwis portalu wiara.pl)
 • Orygenes.org
  (Niezwykle ciekawie zapowiadający się, jak nazywają go jego Autorzy: "Blog biblijny w trakcie tworzenia". Oprócz aktualnych informacji biblijnych, w dziale bibliografia jest już sporo rzeczy do Biblii - kilka tysięcy pozycji dostępnych on-line, w zamyśle ma powstać całkiem spory zbiór bibliograficzny do całej Biblii)
 • Strona Poświęcona Biblii
  (autorstwa ks. Wojciecha Pikora, moderatora Dzieła Biblijnego w Diecezji Pelplińskiej)
 • Dział Biblijny w serwisie „Poważne sprawy, poważne odpowiedzi”
  (Stary i Nowy Testament w formacie mp3; kurs jak czytać Pismo Święte; wykłady i konferencje o Piśmie Świętym; pytania do Biblii)

---------------------------------------------------------

INNE

---------------------------------------------------------

OBCOJĘZYCZNE

---------------------------------------------------------

WIRTUALNE PODRÓŻE

---------------------------------------------------------

OBCOJĘZYCZNE CZASOPISMA BIBLIJNE