• Projekt Własny Archidiecezji Katowickiej

Pasmo modlitewne

Nabożeństwa Biblijne

Zapraszamy do udziału w nabożeństwach niedzielnych, transmitowanych bezpośrednio z sanktuariów i innych kościołów Archidiecezji Katowickiej. Każde nabożeństwo jest zakorzenione w tekstach Pisma Świętego i – zgodnie z rytmem roku liturgicznego – daje nam asumpt do rozważania, przeżywania i modlitwy Słowem Bożym, adekwatnie do treści teologicznych właściwych danemu okresowi w życiu Kościoła.
Niech Duch Święty uzdolni nasze serca, umysły i dusze, byśmy mogli, wraz ze wspólnotą wiernych śląskich parafii, czerpać ze zdrojów Wody Żywej i drogą Biblii podążać za Panem ku chrześcijańskiej doskonałości, ku uświęceniu.

Search